Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is een van de grootste bedreigingen voor het inkomen gedurende een actieve carriere. Ziekte is immers vaak een lastig te managen fenomeen. De economische consequenties zijn vrijwel altijd groot. Cumlaude levert hoogwaardig advies voor zowel ondernemers als voor werknemers. Collectief of individueel. Volledig bekend met zowel sociale wet- en regelgeving als met verzekeringsoplossingen zullen wij u helder aangeven welke koers u kunt varen om uw doelen te bereiken. Ook vraagstukken op het gebied van verzuimbeheersing en reïntegratie  behoren tot ons dagelijks werk. Zowel strategisch uitvoerend als probleemoplossend kunt u op ons rekenen.

Neem vrijblijvend contact met ons op: 088 - 78 66 255

Mogen wij meedenken over uw arbeidsongeschiktheid?