Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben afspraken gemaakt over het behoud van arbeidsongeschiktheidspensioen voor zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die van werkgever wisselen. Hierdoor raakt niemand die ziek of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en van werkgever wisselt, zijn of haar rechten op arbeidsongeschiktheidspensioen kwijt.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Deze afspraken nemen belangrijke belemmeringen weg voor 15.000 tot 20.000 zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers om hun loopbaan elders voort te zetten. De afspraken gelden voor alle werknemers die vanaf 1 januari 2014 gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden en daarna naar een andere werkgever overstappen. Door de 24 maanden loondoorbetaling bij ziekte gelden deze afspraken dus voor iedereen die op 1 januari 2012 ziek is geworden, vervolgens aansluitend gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en nu  overstapt naar een andere werkgever.

Sprekende voorbeelden

Denk aan een werknemer van een ziekenhuis, op de afdeling boekhouding, die thuis zit met een burn-out door de zoveelste reorganisatie en de spanningen die hij hierover met zijn leidinggevende heeft. Voor deze werknemer zou het goed zijn om van werkgever te wisselen zodat hij zijn werk in een stabiele omgeving kan doen, bijvoorbeeld op de boekhouding van een lokaal ICT-bedrijf. Tot nu toe zou deze werknemer, als hij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, met zijn overstap zijn aanvulling en zijn pensioenopbouw riskeren. Nu niet meer. Hij kan dankzij het convenant, zonder deze risico’s, naar een voor hem gezondere werkomgeving overstappen. Wat hemzelf, de werkgevers en de maatschappij ten goede komt. Een ander voorbeeld is een agente die door een steekpartij verminderd arbeidsgeschikt is geraakt en daardoor voortaan alleen bureautaken krijgt waar ze heel ongelukkig van wordt. Zij zou wellicht wel als suppoost bij de dierentuin werkzaam kunnen zijn. Waar ze buiten onder mensen is en het gevoel heeft dat ze weer iets kan betekenen voor de maatschappij.

Goede oplossing

Wij vinden  dit best een  goede oplossing. Er is een probleem opgelost dat in zijn omvang wellicht niet groot is, maar in voorkomende gevallen voor de betrokken zieke en arbeidsongeschikte werknemers wel een ernstige belemmering vormt in het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden van deze werknemers op de arbeidsmarkt. Daarmee zijn ook werkgevers en de samenleving als geheel gediend. 


« terug naar het nieuwsoverzicht

Mogen wij meedenken met uw uitdaging?