Wet verbeterde premieregeling in werking getreden

Een nieuw tijdperk breekt aan voor beschikbare premieregelingen. Vanaf 1 september 2016 is het voor deelnemers met een premieregeling mogelijk om het pensioenkapitaal op de pensioendatum (deels) door te beleggen. De Wet verbeterde premieregeling maakt dit mogelijk. Deelnemers kunnen uiterlijk op de pensioendatum kiezen voor een vastgestelde pensioenuitkering of een variabele pensioenuitkering waarbij de hoogte van de pensioenuitkering onder andere fluctueert met de beleggingsopbrengsten.

Na een behoorlijk intensieve parlementaire behandeling is deze nieuwe wet op 14 juni 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 september 2016 in werking. Aanleiding voor de wet was de aanhoudend lage rente waardoor pensioengerechtigden minder ouderdomspensioen kunnen aankopen en het onnodig vroeg afbouwen van beleggingsrisico vanwege de verplichte aankoop van pensioen op de pensioendatum, waardoor er mogelijk minder rendement wordt behaald op het pensioenkapitaal.

Na inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling kunnen deelnemers met een premieregeling 10 jaar voorafgaand aan hun pensioenrichtdatum aangeven of ze het pensioenkapitaal na pensioendatum willen doorbeleggen. Indien een deelnemer hier de voorkeur aangeeft, wordt het beleggingsrisico voor hem nog niet afgebouwd, waardoor er wellicht meer rendement gemaakt kan worden. Op de pensioendatum maakt de pensioengerechtigde de definitieve keuze voor een vastgesteld pensioen of voor een variabele pensioenuitkering.

Omdat de wetgeving behoorlijk complex is én pas relatief laat definitief is geworden, worstelen veel pensioenuitvoerders nog met de wijze waarop ze een product kunnen aanbieden dat voldoet aan de eisen van de Wet verbeterde premieregeling.

Bent u een werknemer en heeft u een beschikbare premieregeling, en wenst u meer informatie, nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen. 


« terug naar het nieuwsoverzicht

Mogen wij meedenken met uw uitdaging?