Faillissement

Het faillissement van uw werkgever komt zelden als een verrassing. Toch blijven werknemers vaak achter met veel vragen en soms ook een probleem. Snel handelen kan leiden tot oplossingen. Werknemers zijn immers redelijk goed beschermd door de wet. Curatoren zijn naar onze ervaring zeer bereidwillig om medewerkers te helpen, maar hun primaire taak is de belangen van de schuldeisers waarnemen. Wij kunnen direct aangeven of en zo ja hoe u actie moet ondernemen, stel ons gerust uw vraag.

Neem vrijblijvend contact met ons op: 088 - 78 66 255

Mogen wij meedenken met uw uitdaging?